ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่2/2562

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 โรงเรียนอัลฟุรกอนวิทยา ได้จัดโครงการสัมพันธ์ชุมชน กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนอัลฟุรกอนวิทยา 48/2 หมู่ 9 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 91120