อัลฟุรกอนวิทยานำนักเรียนร่วมโครงการวันพ่อแห่งชาติ​ (ร.9)​

วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 โรงเรียนอัลฟุรกอนวิทยา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการวันพ่อแห่งชาติ​ (พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร) ประจำปี พ.ศ. 2562 ​ที่จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล