ทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษา

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคน 2562 โรงเรียนอัลฟุรกอนวิทยา ได้จัดโครงการทัศนศึกษาสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่​ 4-6​ ณ​ ศูนย์วิทยาศาสตร์ และสวนพฤกษศาสตร์ จังหวัดตรัง