อัลฟุรกอนดำเนินการสอบวัดความสามารถด้านภาษาไทย​

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนอัลฟุรกอนวิทยา​ ดำเนินการสอบวัดความสามารถด้านภาษาไทย​ ฟัง​ พูด​ อ่านและเขียน​ โดยใช้ข้อสอบกลาง​ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน​