ทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษา

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคน 2562 โรงเรียนอัลฟุรกอนวิทยา ได้จัดโครงการทัศนศึกษาสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่​ 4-6​ ณ​ ศูนย์วิทยาศาสตร์ และสวนพฤกษศาสตร์ จังหวัดตรัง

Read more

อัลฟุรกอนวิทยานำนักเรียนร่วมโครงการวันพ่อแห่งชาติ​ (ร.9)​

วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 โรงเรียนอัลฟุรกอนวิทยา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการวันพ่อแห่งชาติ​ (พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร) ประจำปี พ.ศ. 2562 ​ที่จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

Read more

อัลฟุรกอนดำเนินการสอบวัดความสามารถด้านภาษาไทย​

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนอัลฟุรกอนวิทยา​ ดำเนินการสอบวัดความสามารถด้านภาษาไทย​ ฟัง​ พูด​ อ่านและเขียน​ โดยใช้ข้อสอบกลาง​ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน​

Read more

รายการมัจลิศอิลมีย์

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนอัลฟุรกอนวิทยา​ ร่วมกับกลุ่มอิกเราะอฺ​ สตูล ดำเนินรายการการบรรยายให้ความรู้ทางศาสนา​ กับโครงการ​การศึกษาศาสนาดำเนินการสอนโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ​ อ.ส่อปัน​ สาเอียด นายวิรายุทธ​ ละเมาะ​ ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียน​ และประธานกลุ่มอิกเราะอฺ ทุกวันศุกร์ ที่ 1 และ 3

Read more

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่2/2562

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 โรงเรียนอัลฟุรกอนวิทยา ได้จัดโครงการสัมพันธ์ชุมชน กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนอัลฟุรกอนวิทยา 48/2 หมู่ 9 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 91120

Read more

การอบรมเทคนิควิธีการสอนและการสร้างสื่อการสอน

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 โรงเรียนอัลฟุรกอนวิทยา ได้มอบหมายให้ครูประถมศึกษาเข้าร่วมอบรมเทคนิควิธีการสอนและการสร้างสื่อการสอนสำหรับครูประถมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

Read more