อัลฟุรกอนวิทยานำนักเรียนร่วมโครงการวันพ่อแห่งชาติ​ (ร.9)​

วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 โรงเรียนอัลฟุรกอนวิทยา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการวันพ่อแห่งชาติ​ (พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร) ประจำปี พ.ศ. 2562 ​ที่จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

Read more

อัลฟุรกอนดำเนินการสอบวัดความสามารถด้านภาษาไทย​

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนอัลฟุรกอนวิทยา​ ดำเนินการสอบวัดความสามารถด้านภาษาไทย​ ฟัง​ พูด​ อ่านและเขียน​ โดยใช้ข้อสอบกลาง​ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน​

Read more

การอบรมเทคนิควิธีการสอนและการสร้างสื่อการสอน

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 โรงเรียนอัลฟุรกอนวิทยา ได้มอบหมายให้ครูประถมศึกษาเข้าร่วมอบรมเทคนิควิธีการสอนและการสร้างสื่อการสอนสำหรับครูประถมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

Read more