วิธีละหมาดอีซา

วิธีละหมาดฟัรดูประจำวัน การละหมาดฟัรดูที่มุสลิมทุกคนจำเป็นต้องกระทำในวันหนึ่ง ๆ มีอยู่ 5 เวลา ดังจะกล่าวสรุปวิธีละหมาดตามขั้นตอนต่างๆของการละหมาดแต่ละเวลา คือ วิธีละหมาดอีซา4 ร่อกะอัต ให้ปฏิบัติตามลำดับดังนี้ ร่อกะอัตที่ 1     1. ยืนตรง ปฏิบัติเหมือนข้อ 1 ของวิธีการละหมาดซุบฮิแต่เปลี่ยนคำอ่านว่าอ่านว่า ” อู้ซ้อลลี

Read more

วิธีละหมาดมัฆริบ

วิธีละหมาดฟัรดูประจำวัน การละหมาดฟัรดูที่มุสลิมทุกคนจำเป็นต้องกระทำในวันหนึ่ง ๆ มีอยู่ 5 เวลา ดังจะกล่าวสรุปวิธีละหมาดตามขั้นตอนต่างๆของการละหมาดแต่ละเวลา คือ วิธีละหมาดมัฆริบมี 3 ร่อกะอัต ให้ปฏิบัติตามลำดับดังนี้ ร่อกะอัตที่ 1     1. ยืนตรง ปฏิบัตเหมือนข้อ 1 ของวิธีละหมาดซุบฮิ

Read more

วิธีละหมาดอัสรี

วิธีละหมาดฟัรดูประจำวัน การละหมาดฟัรดูที่มุสลิมทุกคนจำเป็นต้องกระทำในวันหนึ่ง ๆ มีอยู่ 5 เวลา ดังจะกล่าวสรุปวิธีละหมาดตามขั้นตอนต่างๆของการละหมาดแต่ละเวลา คือ วิธีละหมาดอัสรี4 ร่อกะอัต ให้ปฏิบัติตามลำดับดังนี้ ร่อกะอัตที่ 1     1. ยืนตรง ปฏิบัติเหมือนข้อ 1 ของวิธีการละหมาดซุบฮิแต่เปลี่ยนคำอ่านว่าอ่านว่า ” อู้ซ้อลลี

Read more

วิธีละหมาดดุฮ์รี

วิธีละหมาดฟัรดูประจำวัน การละหมาดฟัรดูที่มุสลิมทุกคนจำเป็นต้องกระทำในวันหนึ่ง ๆ มีอยู่ 5 เวลา ดังจะกล่าวสรุปวิธีละหมาดตามขั้นตอนต่างๆของการละหมาดแต่ละเวลา คือ วิธีละหมาดดุฮ์รี4 ร่อกะอัต ให้ปฏิบัติตามลำดับดังนี้ ร่อกะอัตที่ 1     1. ยืนตรง ปฏิบัติเหมือนข้อ 1 ของวิธีการละหมาดซุบฮิแต่เปลี่ยนคำอ่านว่าอ่านว่า ” อู้ซ้อลลี

Read more

วิธีละหมาดซุบฮิ

วิธีละหมาดฟัรดูประจำวัน การละหมาดฟัรดูที่มุสลิมทุกคนจำเป็นต้องกระทำในวันหนึ่ง ๆ มีอยู่ 5 เวลา ดังจะกล่าวสรุปวิธีละหมาดตามขั้นตอนต่างๆของการละหมาดแต่ละเวลา คือ วิธีละหมาดซุบฮิ มี 2 ร่อกะอัต ให้ปฏิบัติตามลำดับดังนี้ ร่อกะอัตที่ 1   1. ให้เริ่มพิธีด้วยการยืนตรง เท้าห่างกันประมาณ 1 คืบ

Read more

พระนามเต็มพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 1-10

รัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิบดี ศรีสินทรบรมมหาจักรพรรดิราชาธิบดินทร์ ธรณินทราธิราช รัตนากาศภาสกรวงศ์ องค์ปรมาธิเบศร ตรีภูวเนตรวรนารถนายก ดิลกรัตนราชชาติอาชาวศรัยสมุทัยดโรมนต์ สกลจักรวาฬาธิเบนทร์ สุริเยนทราธิบดินทร์ หริหรินทรปรมาธิเบศร โลกเชฎวิสุทธิ์ รัตนมงกุฎประกาศ คตามหาพุทธางกูรบรมบพิตร พระพุทธเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 2 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยพระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิบดี ศรีสินทรบรมมหาจักรพรรดิราชาธิบดินทร์

Read more

ทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษา

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคน 2562 โรงเรียนอัลฟุรกอนวิทยา ได้จัดโครงการทัศนศึกษาสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่​ 4-6​ ณ​ ศูนย์วิทยาศาสตร์ และสวนพฤกษศาสตร์ จังหวัดตรัง

Read more